PT S Maxlambda 031 SF

Płyta Termoizolacyjna S Maxlambda 031 Stop Fire

 

ZASTOSOWANIE:

Izolacja cieplna w budownictwie w przewidywanych zastosowań oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami.

 

      Artur Wlazło, Paweł Śliwa, Krystian Krawczyk, Mariola Sławińska

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE:
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb(5)-P5-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100

CECHA

Deklaracja, klasa

Wymaganie

Grubość:

T2

+/- 2mm

Długość:

L3

+/- 3mm

Szerokość:

W3

+/- 3mm

Prostokątność:

Sb(5)

+/- 5mm/1000mm

Płaskość:

P(5)

+/- 5mm

Wytrzymałość na zginanie:

BS75

min. 75 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

NPD

NPD

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych:

TR 100

min. 100 kPa

Stabilność wymiarów w normalnych warunkach (temp. 23 C, 50% wilgotności względnej)

DS(N)5

max. 0,5%

Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temp. 70 C, 48h)

DS(70,-)3

max. 3%

Współczynnik przewodności cieplnej

-

min.0,031 W/(m k)

Reakcja na ogień

C

 

Oddziaływanie płomienia powierzchniowe i krawędziowe

Fs ≤ 150 mm

 

Płomień po powierzchni

NIE

Nie występuje

Płomień po krawędzi

NIE

Nie występuje

Badanie w komorze spalania

T ( czas )

 T ≥ 1200s

Płonące Krople

NIE

Nie występuje

Płonące Cząstki

NIE

Nie występuje

Spadanie części elementu próbnego

Nie

Brak

Odkształcenie/ zniszczenie elementu próbnego

Nie

Brak