Katalog Produktów pdf 042023

aa

PT S Maxlambda 031 SF

Płyta Termoizolacyjna S Maxlambda 031 Stop Fire

 

ZASTOSOWANIE:

Izolacja cieplna w budownictwie w przewidywanych zastosowań oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami.

 

      Artur Wlazło, Paweł Śliwa, Krystian Krawczyk, Mariola Sławińska

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE:
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb(5)-P5-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100

CECHA

Deklaracja, klasa

Wymaganie

Grubość:

T2

+/- 2mm

Długość:

L3

+/- 3mm

Szerokość:

W3

+/- 3mm

Prostokątność:

Sb(5)

+/- 5mm/1000mm

Płaskość:

P(5)

+/- 5mm

Wytrzymałość na zginanie:

BS75

min. 75 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

NPD

NPD

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych:

TR 100

min. 100 kPa

Stabilność wymiarów w normalnych warunkach (temp. 23 C, 50% wilgotności względnej)

DS(N)5

max. 0,5%

Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temp. 70 C, 48h)

DS(70,-)3

max. 3%

Współczynnik przewodności cieplnej

-

min.0,031 W/(m k)

Reakcja na ogień

C

 

Oddziaływanie płomienia powierzchniowe i krawędziowe

Fs ≤ 150 mm

 

Płomień po powierzchni

NIE

Nie występuje

Płomień po krawędzi

NIE

Nie występuje

Badanie w komorze spalania

T ( czas )

 T ≥ 1200s

Płonące Krople

NIE

Nie występuje

Płonące Cząstki

NIE

Nie występuje

Spadanie części elementu próbnego

Nie

Brak

Odkształcenie/ zniszczenie elementu próbnego

Nie

Brak

Tabela objętości paczek SF

 

Pakowanie Płyty Gładkie Płyty Frezowane
Grubość płyty [mm] Ilość płyt w paczce [szt] Objętość paczki [m3] Powierzchnia krycia [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 60 0,3 30 x x
20 30 0,3 15 x x
30 20 0,3 10 x x
40 15 0,3 7,5 x x
50 12 0,3 6 0,287 5,74
60 10 0,3 5 0,287 4,78
70 8 0,28 4 0,267 3,82
80 7 0,28 3,5 0,267 3,35
90 6 0,27 3 0,258 2,87
100 6 0,3 3 0,287 2,87
110 5 0,275 2,5 0,263 2,39
120 5 0,3 2,5 0,287 2,39
130 4 0,26 2 0,249 1,91
140 4 0,28 2 0,267 1,91
150 4 0,3 2 0,287 1,91
160 3 0,24 1,5 0,229 1,43
170 3 0,255 1,5 0,244 1,43
180 3 0,27 1,5 0,258 1,43
190 3 0,285 1,5 0,272 1,43
200 3 0,3 1,5 0,287 1,43
210 2 0,21 1 0,201 0,956
220 2 0,22 1 0,21 0,956
230 2 0,23 1 0,22 0,956
240 2 0,24 1 0,229 0,956
250 2 0,25 1 0,242 0,956
260 2 0,26 1 0,248 0,956
270 2 0,27 1 0,258 0,956
280 2 0,28 1 0,268 0,956
290 2 0,29 1 0,277 0,956
300 2 0,3 1 0,287 0,956

 

PT S Maxlambda 033 SF

Płyta Termoizolacyjna S Maxlambda 033 Stop Fire

 

ZASTOSOWANIE:

Izolacja cieplna w budownictwie w przewidywanych zastosowań oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami.

 

 

   Artur Wlazło, Paweł Śliwa, Krystian Krawczyk, Mariola Sławińska

 

PARAMETRY TECHNICZNE:
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb(5)-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

CECHA

Deklaracja, klasa

Wymaganie

Grubość:

T2

+/- 2mm

Długość:

L3

+/- 3mm

Szerokość:

W3

+/- 3mm

Prostokątność:

Sb(5)

+/- 5mm/1000mm

Płaskość:

P(10)

+/- 10mm

Wytrzymałość na zginanie:

BS50

min. 50 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

NPD

NPD

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych:

TR 80

min. 80 kPa

Stabilność wymiarów w normalnych warunkach (temp. 23 C, 50% wilgotności względnej)

DS(N)5

max. 0,5%

Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temp. 70 C, 48h)

DS(70,-)3

max. 3%

Współczynnik przewodności cieplnej

-

min.0,033 W/(m k)

Reakcja na ogień

C

 

Oddziaływanie płomienia powierzchniowe i krawędziowe

Fs ≤ 150 mm

 

Płomień po powierzchni

NIE

Nie występuje

Płomień po krawędzi

NIE

Nie występuje

Badanie w komorze spalania

T ( czas )

 T ≥ 1200s

Płonące Krople

NIE

Nie występuje

Płonące Cząstki

NIE

Nie występuje

Spadanie części elementu próbnego

Nie

Brak

Odkształcenie/ zniszczenie elementu próbnego

Nie

Brak