PT Fasada 040 SF

Płyta Termoizolacyjna Fasada 040 Izoterm Stop Fire

 

ZASTOSOWANIE:

Aplikacje wymagające przenoszenia małych obciążeń mechanicznych:

 • ściany wykonane metodą "lekką mokrą" (BSO) lub "lekką suchą";
 • powierzchnie ścian szkieletowych;
 • szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
 • wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narożnena powstanie mostków cieplnych;
 • loggie balkonowe;
 • ściany warstwowe;
 • ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
 • wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
 • stropy od spodu przy "metodzie lekkiej mokrej";
 • stropy żelbetonowe;
 • dachy strome pod i pomiędzy krokwiami;

Wymiary płyt 1000mm x 500mm.

Grubość płyt od 10mm do 1000mm.

Krawędzie proste lub na zakładkę.Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

    Artur Wlazło, Daniel Łuszczak, Krystian Krawczyk, Mariola Sławińska

 

PARAMETRY TECHNICZNE:
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P15-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

CECHA

Deklaracja, klasa

Wymaganie

Grubość:

T2

+/- 2mm

Długość:

L3

+/- 3mm

Szerokość:

W3

+/- 3mm

Prostokątność:

Sb(5)

+/- 5mm/1000mm

Płaskość:

P(15)

+/- 15mm

Wytrzymałość na zginanie:

BS75

min. 75 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

NPD

NPD

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych:

TR 80

min. 80 kPa

Stabilność wymiarów w normalnych warunkach (temp. 23 C, 50% wilgotności względnej)

DS(N)5

max. 0,5%

Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temp. 70 C, 48h)

DS(70,-)3

max. 3%

Współczynnik przewodności cieplnej

-

min.0,040 W/(m k)

Reakcja na ogień

C

 

Oddziaływanie płomienia powierzchniowe i krawędziowe

Fs ≤ 150 mm

 

Płomień po powierzchni

NIE

Nie występuje

Płomień po krawędzi

NIE

Nie występuje

Badanie w komorze spalania

T ( czas )

 T ≥ 1200s

Płonące Krople

NIE

Nie występuje

Płonące Cząstki

NIE

Nie występuje

Spadanie części elementu próbnego

Nie

Brak

Odkształcenie/ zniszczenie elementu próbnego

Nie

Brak