Izoterm Sp.J.

Informacje o projekcie - (nr POPW.01.03,01-26-0004/19-00)

Dofinansowanie projektu z UE: 10 321 650.00 PLN

Całkowita wartość projektu :    27 418 932.45 PLN

     Na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu (nr POPW.01.03,01-26-0004/19-00) „Wdrożenie innowacyjnego produktu o unikatowych właściwościach chemicznych” firma IZOTERM Mariusz Wałek sp. j. realizuje w/wym. projekt na terenach inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

        Projekt dotyczy wdrożenia technologii produkcji niezapalnych płyt termoizolacyjnych o właściwościach niezapalnych i niekapiących na bazie polistyrenu ekspandowanego EPS. Uniepalniacz objęty jest ochroną patentową (PL 229 228 B1) a na technologię produkcji niepalnych płyt zostało złożone zgłoszenie patentowe w urzędzie patentowym RP.

W efekcie zastosowania tej technologii powstaje materiał termoizolacyjny o znacznie lepszej odporności na ogień niż standardowy styropian. Wytworzone w ten sposób płyty nie zapalają się, nie rozprzestrzeniają ognia (nie topią się i nie kapią). Jest to innowacyjna technologia dotychczas nie stosowana na świecie.

Celem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa IZOTERM innowacji produktowej w postaci niezapalnych płyt termoizolacyjnych wytwarzanych w wyniku zastosowania innowacyjnego procesu technologicznego.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany nowy zakład w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski

przy ulicy Bałtowskiej jak również zakupione zostaną środki trwałe konieczne do wyposażenia zakładu i wdrożenia rzeczonej technologii.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Izoterm poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu – niezapalnych płyt termoizolacyjnych o właściwościach niezapalnych  i niekapiących na bazie polistyrenu ekspandowanego EPS. Rezultatem będzie uruchomienie nowego zakładu, w którym rozpoczęta będzie produkcja nowych płyt izolacyjnych.

Zagwarantuje to znamienny wzrost bezpieczeństwa osób i obiektów poprzez wprowadzenie produktu izolacyjnego w postaci płyt

styropianowych o właściwościach niezapalnych i niekapiących. Rozwiązanie to wykazuje wysoki potencjał

do rozwoju branży i rynku a tym samym wpłynie na znaczny wzrost potencjału przedsiębiorstwa.

 

Produktem wdrażanym na rynek w wyniku realizacji niniejszego projektu będzie płyta termoizolacyjna IZOTERM STOPFIRE, która cechuje się znacząco wyższym współczynnikiem odporności ogniowej i wykazuje cechy niepalności i niekapania.

Będzie to materiał o znacznie lepszej odporności na ogień niż standardowy styropian. Rzeczona płyta wykazuje w badaniach na rozprzestrzenianie boczne płomienia na wyrobach budowlanych i środków transportu w konfiguracji pionowej wg ISO 5658:2006 + A1:2011 wysoką odporność termiczną i wykazuje w próbie ogniowej poddana działaniu palnika znaczny wzrost czasu spalania powyżej 560 sek.

W porównaniu do zwykłego styropianu który ulega pełnemu spaleniu po około 100 sek.

Efekt niepalności uzyskuje się poprzez zastosowanie kompozycji środka uniepalniającego, wg posiadanego przez firmę IZOTERM patentu nr PL229228B1.